Go88 tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên lần 8 ” Sinh viên ứng dụng công nghệ số trong học tập và khởi nghiệp”

Nhằm tạo diễn đàn khoa học để sinh viên Nhà trường có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi về khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số trong thời đại 4.0 và tạo điều kiện để sinh viên công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, trưng bày sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kỹ năng về khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ cao trong tương lai và nâng cao chất lượng đào tạo. Go88 tài xỉu tổ chức Hội thảo khoa học Sinh viên lần thứ 8 với chủ đề “Sinh viên ứng dụng công nghệ số trong học tập và khởi nghiệp” với các nội dung cụ thể sau:

1. Nội dung Hội thảo
Các bài viết và sản phẩm nghiên cứu tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn gắn với khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số như khoa học tự nhiên, kỹ thuật – công nghệ, khoa học xã hội – nhân văn, khoa học giáo dục; các tiến bộ khoa học – kỹ thuật; ….
Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể của Hội thảo:

 • Công nghệ thông tin (phần mềm, giải pháp kỹ thuật, …)
 • Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính, Kinh tế phát triển, …)
 • Văn hóa, Du lịch, Lịch sử, Địa lý, …
 • Vật lý, Hóa học, Sinh học, Bảo vệ thực vật, Kỹ thuật nông nghiệp, …
 • Toán học
 • Ngoại ngữ
 • Văn học
 • Tiểu học – Mầm non
 • Ứng dụng công nghệ thông tin

2. Thời gian và địa điểm tổ chức

 • Thời gian nhận bài viết: hạn cuối vào ngày 08/03/2024 (Thứ Sáu)
 • Thời gian tổ chức Hội thảo: dự kiến 16/5/2024 (Thứ Năm)
 • Địa điểm: Trung tâm Hội thảo Go88 tài xỉu

3. Thành phần tham dự Hội thảo

 • Toàn thể sinh viên của Nhà trường;
 • Các viên chức, giảng viên trong Trường;

4. Các loại hình và sản phẩm gửi tham dự Hội thảo
(1) Bài báo: Bài báo được trình bày bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, theo khuôn dạng sau: Font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 12, dãn dòng 1 line, Paper size: width: 21cm, height: 29,7 cm, Margin: top: 2cm, bottom: 2cm, left: 3cm, right: 2cm.
Cấu trúc bài báo (theo mẫu 1).
Dung lượng bài báo: Không quá 7 trang A4.
Bài báo ghi rõ thông tin tác giả: Họ tên, lớp, người hướng dẫn, địa chỉ liên lạc (Điện thoại và E-mail).
(2) Sản phẩm nghiên cứu đề cập trong bài báo (nếu có):

 • Các mô hình sáng tạo;
 • Giải pháp kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ;
 • Các phần mềm và các ứng dụng, …;
 • Tác phẩm sáng tạo, nghệ thuật;
 • Các sản phẩm khoa học khác.

5. Giải thưởng: Ban Tổ chức sẽ có các hình thức khen thưởng cho các cá nhân, nhóm sinh viên và các khoa chuyên môn có công trình nghiên cứu và sản phẩm đạt chất lượng.

6. Địa chỉ liên hệ và gửi bài, nộp sản phẩm:
Các Khoa chuyên môn lập danh sách tổng hợp các bài viết (theo mẫu 2) (các bài viết phải được biên tập hoàn chỉnh sau khi chấm chọn), sau đó gửi về Ban Tổ chức hạn cuối đến hết ngày 08/03/2024 (bao gồm cả bản giấy và file) theo địa chỉ sau:
Cô Hồ Thị Kim Hạnh, Phòng Quản lý khoa học & Đối ngoại – Go88 tài xỉu – 102 đường Hùng Vương – Thành phố Tam Kỳ – Tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại: 0235. 3829265;
Email: [email protected]

Thông tin chi tiết vui lòng xem các file đính kèm./.