Go88 tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy

Thông báo số 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Lí luận và thực tiễn triển khai tại Việt Nam”

Go88 tài xỉu và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Lí luận và thực tiễn triển khai tại Việt Nam”. Hội thảo này sẽ tạo không gian mở cho các nhà quản lí, các nhà khoa học, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học… ở các trường Cao đẳng, Đại học, Viện nghiên cứu chia sẻ các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm, tầm nhìn, ý kiến về lí luận và thực tiễn, chính sách liên quan chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

1. Thời gian, địa điểm

 • Thời gian: 8h00, thứ Sáu ngày 7 tháng 6 năm 2024
 • Địa điểm: Go88 tài xỉu , 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

2. Nội dung Hội thảo
Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề cơ bản dưới đây:
1) Những vấn đề về lí luận, thực tiễn chuyển đổi số trong giáo dục đại học;
2) Mô hình, nền tảng kỹ thuật chuyển đổi số giáo dục đại học trong và ngoài nước;
3) Chính sách và những đề xuất chính sách phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục đại học;
4) Chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục đại học;
5) Đổi mới phương pháp dạy và học phục vụ chuyển đổi số giáo dục đại học.

3. Thời gian, thể lệ gửi bài Hội thảo

 • Thời gian gửi bài: Tác giả gửi toàn văn bài viết trước ngày 10/4/2024 tới địa chỉ Email: [email protected]
 • Thể lệ gửi bài:
 • Cấu trúc bài viết:
  Bài viết bằng tiếng Việt được trình bày trên khổ giấy A4 (Ở đầu bài viết có phần tóm tắt bằng tiếng Việt từ 150-250 từ, ở cuối bài viết có phần tóm tắt bằng tiếng Anh từ 150-250 từ), bài viết dài không quá 8 trang theo khuôn dạng sau: Font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 12; Paper size: width: 21cm, height: 29,7 cm; Margin: top: 2cm, bottom: 2 cm, left: 3cm, right: 2cm. Bài viết chưa từng được đăng trên bất kỳ ấn phẩm, tạp chí nào khác trước đây.
  Danh mục Tài liệu tham khảo tối thiểu 07 tài liệu và không quá 10 tài liệu, tất cả tài liệu cần phải được trích dẫn; nên tham khảo các tài liệu tham khảo là bài báo khoa học, xuất bản trong khoảng 05 năm gần đây; nên có những tài liệu tham khảo quốc tế; các tài liệu được ghi đầy đủ thông tin cần thiết theo thứ tự sau: Tên tác giả ( năm xuất bản), Tên sách (hoặc tạp chí), Nhà xuất bản, Nơi xuất bản (Tập, Số), Trang tham khảo. Tất cả đều viết bằng tiếng của nước đã xuất bản ấn phẩm, không phiên âm, chuyển ngữ hoặc dịch. Tài liệu tham khảo trên Internet phải có tên bài viết, tên tác giả, ngày truy cập, địa chỉ trang web.
  Mẫu bài viết (theo Mẫu đính kèm) hoặc có thể tải Mẫu bài viết tại địa chỉ Website: //www.mirtalispi.com
 • Thông tin tác giả: Tác giả ghi rõ tên tác giả, học hàm học vị, tên đơn vị công tác, địa chỉ email, số điện thoại để Ban tổ chức liên hệ, trao đổi.
  Chú ý: Các bài viết gửi về phải ở dạng toàn văn và có thể bị từ chối, không xem xét nếu không đảm bảo một trong các yêu cầu kể trên.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm