Go88 tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN

Sứ mệnh - Tầm nhìn

  1. Sứ mệnh

Go88 tài xỉu là một trường đại học đa ngành, đa hệ theo hướng đại học ứng dụng; là trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ khoa học trình độ đại học và sau đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín về các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học giáo dục; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương Quảng Nam nói riêng và vùng Trung Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung.

  1. Tầm nhìn

Trường ĐHQN là một trong các trường đại học trọng điểm của khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên, là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín, vững vàng tiếp cận, hoà nhập với các trường đại học trong khu vực và trên thế giới. Nhà trường cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học tốt nhất, có tính chuyên nghiệp cao, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền giáo dục phát triển.

  1. Giá trị cốt lõi

Năng động, sáng tạo, trung thực, trách nhiệm.

  1. Triết lý giáo dục

“Cùng nhau kiến tạo cơ hội – Creating opportunities together”