Go88 tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy

LIÊN HỆ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Go88 tài xỉu

 • Địa chỉ: 102 – Hùng Vương – Tp. Tam Kỳ – Tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 02353.812.834 – Fax: 02353.812.931
 • E_mail: [email protected]

 PHÒNG CHỨC NĂNG

 1. Phòng Tổ chức – Hành chính

 • Tầng 1 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 3.812.834;  3.704.267

  2. Phòng Quản lý chất lượng & Thanh tra

 • Tầng 1 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 2.215.255

 3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

 • Tầng 2 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.828.901

 4. Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên

 • Tầng 3 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại:  3.812.933; 3.812.833; 2.222.107

5. Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

 • Tầng 3 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.829.265

 CÁC TRUNG TÂM

  1. Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng

 • Tầng 3 – Khu B
 • Điện thoại: 02353.828.902

  2. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học & nghiên cứu, đào tạo ngôn ngữ các dân tộc thiểu số

 • Tầng 1 – Khu Học liệu và CNTT
 • Điện thoại: 02353.838.083

 3. Trung tâm Học liệu & Hỗ trợ sinh viên

 • Tầng 1 – Khu Học liệu và CNTT
 • Điện thoại: 02353.829.048

VP. ĐOÀN TN, HỘI SV

 • Phòng 1.5 – Giảng đường A1
 • Điện thoại: 02353.829.264

KHOA CHUYÊN MÔN

  1. Khoa Toán – Tin

 • Tầng 3 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 3.502.232

   2. Khoa Khoa học tự nhiên – Kỹ thuật

 • Tầng 4 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.829.254

   3. Khoa Khoa học xã hội – Nhân văn

 • Tầng 4 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.829.253

   4. Khoa Tiểu học- Mầm non 

 • Tầng 4 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 2.470.004

   5. Khoa Ngoại ngữ

 • Tầng 3 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.829.251

6. Khoa Kinh tế – Du lịch

 • Tầng 3 – Khu B (Nhà Hiệu bộ)
 • Điện thoại: 02353.829.263

  TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH

 • Điện thoại: 02353.595.859