Go88 tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy

Thông báo

Category

16
Th11
Go88 tài xỉu và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Lí luận và thực tiễn triển khai tại Việt Nam”. Hội thảo này sẽ tạo không gian mở cho các...
29
Th9
Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo – Bồi dưỡng, Go88 tài xỉu thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin, chứng nhận ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Quảng Nam, cụ thể như sau: 1. Thời gian...
25
Th9
Thực hiện Công văn số 4848/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Hiệu trưởng Go88 tài xỉu phát...
19
Th9
2124_Thong-bao-ket-qua-trung-tuyen-dai-hoc-bo-sung-dot-1-nam-2023Tải xuống 2124-DS_trung-tuyen-dai-hoc-xet-tuyen-bo-sung-dot-1-nam-2023Tải xuống
08
Th9
Thong-bao-nhan-hs-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-bo-sung-dot-1-nam-2023Tải xuống
28
Th8
Giấy báo trúng tuyển – nhập học ngành Giáo dục Tiểu học //drive.google.com/file/d/1rut06daz1DAWdmRC3nlB8-rYU8WIkuHj/view?usp=drive_link- 2. Giấy báo trúng tuyển – nhập học ngành Bảo vệ Thực vật //drive.google.com/file/d/1dMyzB6qe-bCY55dndwtDPaVTdHC_2_d2/view?usp=driver_link 3. Giấy báo trúng tuyển – nhập học ngành CNTT //drive.google.com/file/d/1yrPzpjTgeofTqT3fwZ2ncpSbZxpzwAGb/view?usp=driver _link 4. Giấy báo trúng tuyển – nhập học ngành Lịch sử //drive.google.com/file/d/12RQchVuhuMug9m9w84W1UtYg69TErWFl/view?usp=driver_link 5. Giấy báo trúng...
23
Th8
1071_Thongbaodiemtrungtuyendaihoc_nam-2023-1Tải xuống DanhSachTrungTuyendaihochechinhquy_nam-2023Tải xuống QUY-TRINH-NHAP-HOC-MOI-NAM-2023Tải xuống
1 2 3 10