Go88 tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy

THÔNG BÁO

Category

29
Th9
Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Đào tạo – Bồi dưỡng, Go88 tài xỉu thông báo về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin, chứng nhận ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Quảng Nam, cụ thể như sau: 1. Thời gian...
12
Th5
Ban Tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Giáo dục vì sự phát triển bền vững: Lí luận và thực tiễn triển khai trong các cơ sở giáo dục và đào tạo ở Việt Nam” thông báo một số thông tin về công tác tổ chức, đón tiếp, đăng kí tham dự, cụ thể...
20
Th4
Thong-bao-viet-bai-bao-cho-Tap-chi-Khoa-hoc-Truong-DHQN-so-27Tải xuống
17
Th4
Thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn của mình về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên. Go88 tài xỉu thực hiện liên kết đào tạo ở các đơn vị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, Trường Cao đẳng Quảng Ngãi,...
11
Th10
1225_TB-viet-bai-cho-Tap-chi-KH-so-25-3Tải xuống MAU-BO-CUC-TRINH-BAY-BAI-BAO-TAP-CHI-KHOA-HOCTải xuống