Go88 tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy

QUY ĐỊNH, QUY CHẾ

Category

22
Th3
232_Quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc_2023Tải xuống
23
Th11
DQU-1666-QDbanHanhQUY-DINH-NCKH-SINH-VIENTải xuống 1666-QuyDinhTải xuống
23
Th11
DQU-465-QDBanHanhQuyDinhHoatDongKHCNTải xuống 465-QyD-DHQN-2018-QuyDinhHoatDongKHCNTruongDaiHocQuangNamTải xuống
23
Th11
1579-QuyDinhToChucHoatDongNNCTải xuống 1579-QuyDinhHoatDongCuaNNCTải xuống
23
Th11
Quy định định mức giờ NCKH 1483-QD-QuyDinhDinhMucGioNCKHTải xuống 1483-QuyDinhDinhMucGioNCKH10Tải xuống
23
Th11
1419-QD-QuyDinhHoatDongSKTải xuống 1419-QuyDinhHoatDongSKTải xuống
1 2 3