Go88 tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy

TRUNG TÂM HỌC LIỆU & HỖ TRỢ SINH VIÊN

Category

21
Th4
Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc lần thứ 2 năm 2023 với thông điệp: “Sách: Nhận thức – Đổi mới – Sáng tạo”, “Sách cho tôi, cho bạn”, từ ngày 15/4 đến nay, Đoàn trường phối hợp với Go88 tài xỉu đã triển khai một chuỗi các hoạt động như trưng...