Go88 tài xỉu Nền tảng đáng tin cậy

KHOA NGOẠI NGỮ

Category

04
Th10
Hồ sơ mở các ngành Sư phạm //drive.google.com/drive/folders/11z47zNGaQCI24fi-8DA34pfM_yEMsvrC
27
Th9
991_QD-ban-hanh-CTDT-SP-Tieng-AnhTải xuống DAC-TA-KCT-SP-TIENG-ANH-SAU-THAM-DINH-1Tải xuống
27
Th9
990_QD-ban-hanh-CTDT-SP-Lich-Su-Dia-lyTải xuống DAC-TA-CT-SP-LICH-SU-DIA-LY-12092023-SAU-THAM-DINHTải xuống
27
Th9
989_QD-ban-hanh-CTDT-SP-Khoa-hoc-Tu-nhienTải xuống DAC-TA-KCT-SP-KHTN-22-8-SAU-THAM-DINHTải xuống
16
Th6
Hội thi Thuyết trình tiếng Anh 2023 Đang cập nhật … Câu Lạc Bộ Tiếng Anh 2023 Đang cập nhật …
15
Th6
TS Nguyễn Thị Trung Trưởng khoa I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRUNGGiới tính: NữNăm sinh: 1979Nơi sinh: Quảng NamHọc vị cao nhất: Tiến sĩ                                            Năm, nước nhận học vị: 2022, Việt NamChức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chínhNăm bổ nhiệm: 2021Chức vụ (hiện tại): Trưởng Khoa Ngoại ngữĐơn...
22
Th3
1134_QD-Ban-hanh-11-CTDT-Chinh-quy-2021Tải xuống KCT-2021_0001Tải xuống
22
Th3
2357-QD-DHQN-2019-QUYET-DINH-BAN-HANH-12-CTDT-SAU-RA-SOAT-CAP-NHAT-2019-3Tải xuống
26
Th10
1182_QD-Ban-hanh-CTDT-nganh-SP-Ngu-van-2022Tải xuống 07-DAC-TA-KCT-CTSPNVTải xuống 1281_QD-Ban-hanh-CTDT-VB2-nganh-GDTHTải xuống 04-DAC-TA-KCT-GDTH-1Tải xuống 1181_QD-ban-hanh-CTDT-nganh-SP-Vat-ly-2022Tải xuống 10-DAC-TA-KCT-SPVL-2022-1Tải xuống 1180_QD-ban-hanh-CTDT-nganh-BVTV-2022Tải xuống 01-DAC-TA-KCT-BTVTải xuống 1179_QD-ban-hanh-CTDT-nganh-CNTT-2022Tải xuống 02-DAC-TA-KCT-CNTTTải xuống 1178_QD-ban-hanh-CTDT-nganh-Sp-Toan-2022Tải xuống 09-DAC-TA-KCT-CTSP-TOAN-2022_CTTải xuống 1177_QD-ban-hanh-CTDT-nganh-SP-Sinh-hoc-2022Tải xuống 08-DAC-TA-KCT-SP-SINHTải xuống 1176_QD-Ban-hanh-CTDT-nganh-GDMN-2022Tải xuống 03-DAC-TA-KCT-GDMNTải xuống 1175_QD-ban-hanh-CTDT-nganh-GDTH-2022Tải xuống 04-DAC-TA-KCT-GDTH-2Tải xuống 1174_QD-Ban-hanh-CTDT-nganh-NNAnh-2022Tải xuống 06-DAC-TA-KCT-NN-ANHTải xuống 1173_QD-Ban-hanh-CTDT-nganh-VNhoc-2022Tải xuống 11-DAC-TA-NGANH-VNH-17062022Tải xuống 1172_QD-ban-hanh-CTDT-nganh-Lich-su-2022Tải xuống 05-DAC-TA-NGANH-LICH-SU-17062022Tải xuống KCT-2022_0001Tải xuống
1 2